Återrapportering Färdplan 2050

Om publikationen

Löpnummer:
2012:28
Diarienummer:
saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapport Färdplan 2050

Åtgärder och möjligheter för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

Visionen om att Sverige år 2050 ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser innehåller många utmaningar. Västra Götalands län lämnar i den här rapporten över en lång rad av åtgärdsmöjligheter, men även vilka hinder som finns för att nå visionen. 

Färdplan 2050 - broschyr

Visionen om att Sverige år 2050 ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser innehåller många utmaningar. I den här broschyren visar Västra Götalands läns aktörer att man vill och kan vara föregångare för att nå målet.

Broschyren är ett sammandrag av synpunkter som framkommit under de dialogmöten som genomförts, under början av 2012, kring Färdplan 2050.

Länsstyrelsen har haft regionala dialoger där över 400 företrädare för länets aktörer har medverkat. Det har framgått att Västra Götalands län har ett antal styrkeområden inom bland annat biogas, vindkraft, jord- och skogsbruk, samhällsplanering, byggnation, transporter och petrokemi.

Kontakt