Ålgräsinventering (Zostera sp.) i Västra Götalands län sommaren 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2012:58
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Kartering av ålgräsutbredning (Zostera sp.) i Västra Götalands län sommaren 2008 genom multivariat kategorisering av satellitregistreringar av geosatelliten SPOT-5.

Kontakt