Ålgräsinventering (Zostera sp.) i Västra Götalands län sommaren 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2012:58

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Kartering av ålgräsutbredning (Zostera sp.) i Västra Götalands län sommaren 2008 genom multivariat kategorisering av satellitregistreringar av geosatelliten SPOT-5.

Kontakt