Vägvisning till besöksmål med höga natur‐ och kulturvärden

Om publikationen

Löpnummer:
2011:66
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en beskrivning av vilka kriterier som gäller för brunvit vägvisning. Den innehåller också förslag till möjliga besöksmål med höga natur- och kulturhistoriska värden.

Kontakt