Vägvisning till besöksmål med höga natur‐ och kulturvärden

Om publikationen

Löpnummer: 2011:66

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en beskrivning av vilka kriterier som gäller för brunvit vägvisning. Den innehåller också förslag till möjliga besöksmål med höga natur- och kulturhistoriska värden.

Kontakt