Trumgräshoppa i Västra Götalands län 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2011:75

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Redogör för inventering och populationsskattning av trumgräshoppa 2011 på de tre kända aktiva lokalerna samt på två lokaler med tidigare förekomst av arten.

Kontakt