Trumgräshoppa i Västra Götalands län 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2011:75
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Redogör för inventering och populationsskattning av trumgräshoppa 2011 på de tre kända aktiva lokalerna samt på två lokaler med tidigare förekomst av arten.

Kontakt