Trädvårdsplan Västra Tunhems naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:
2011:11
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Arbetet utgör en viktig del för att kunna nå miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Som en del i arbetet med att vårda de skyddsvärda träden i de områden med riktigt många eller värdefulla skyddsvärda träd har Länsstyrelsen låtit ta fram trädvårdsplaner.

Kontakt