Trädvårdsplan och åtgärdsförslag för dvärgrosettlav, Solberga kyrkogård

Om publikationen

Löpnummer: 2011:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Många skyddsvärda träd behöver skötas för att klara sig så länge som möjligt. Rapporten innehåller en skötselplan för 24 träd, varav två med dvärgrosettlav på Solberga kyrkogård.

Kontakt