Trädvårdsplan Blötebågen naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:
2011:07
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport

Många skyddsvärda träd behöver skötas för att klara sig så länge som möjligt. Rapporten innehåller en skötselplan för bohuslinden i Blötebågen naturreservat.

Kontakt