Trädvårdsplan Blötebågen naturreservat

Om publikationen

Löpnummer: 2011:07

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 9

Publikationstyp: Rapport

Många skyddsvärda träd behöver skötas för att klara sig så länge som möjligt. Rapporten innehåller en skötselplan för bohuslinden i Blötebågen naturreservat.

Kontakt