Trädvårdsplan Baldersnäs naturreservat

Om publikationen

Löpnummer: 2011:06

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 190

Publikationstyp: Rapport

Många skyddsvärda träd behöver skötas för att klara sig så länge som möjligt. Rapporten innehåller en skötselplan för 182 träd i Baldersnäs naturreservat.

Kontakt