Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden.

Om publikationen

Löpnummer: 2011:72

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering med fokus på översvämningsproblematiken. Innehåller rekommendationer om lämplig markanvändning och förslag på åtgärder som stöd i planarbetet.

En rapport av länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län.

Kontakt