Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden.

Om publikationen

Löpnummer:
2011:72
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering med fokus på översvämningsproblematiken. Innehåller rekommendationer om lämplig markanvändning och förslag på åtgärder som stöd i planarbetet.

En rapport av länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län.

Kontakt