Samverkansplan för värdefulla kust- och havsområden

Om publikationen

Löpnummer:
2011:37
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
234
Publikationstyp:
Rapport

Samverkansplanen är en långsiktig plan (>10 år) som ska fungera som ett verktyg vid förvaltning, skötsel, nyttjande och utveckling av området, utifrån befintliga juridiska instrument. Planens styrka ligger i att den är framtagen i samverkan med lokala aktörer och utformad av områdets huvudmän: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner samt Länsstyrelsen Västra Götaland.

Kontakt