Samverkansplan för värdefulla kust- och havsområden

Om publikationen

Löpnummer: 2011:37

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 234

Publikationstyp: Rapport

Samverkansplanen är en långsiktig plan (>10 år) som ska fungera som ett verktyg vid förvaltning, skötsel, nyttjande och utveckling av området, utifrån befintliga juridiska instrument. Planens styrka ligger i att den är framtagen i samverkan med lokala aktörer och utformad av områdets huvudmän: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kontakt