Riktlinjer för bostadsförsörjning med koppling till rullande översiktsplanering

Om publikationen

Löpnummer:
2011:31
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten beskriver metoder och processer för arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjningen kopplat till en rullande översiktsplanering och är ett samarbete med storstadslänen.

Kontakt