Riktlinjer för bostadsförsörjning med koppling till rullande översiktsplanering

Om publikationen

Löpnummer: 2011:31

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Rapporten beskriver metoder och processer för arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjningen kopplat till en rullande översiktsplanering och är ett samarbete med storstadslänen.

Kontakt