Resultatet av 2010/2011 års älgjakt i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2011:40
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av Länsstyrelsens beslut om älgjakt samt utfallet av 2010/2011 års anmälningar av jaktresultat.

Kontakt