Resultatet av 2010/2011 års älgjakt i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2011:40

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av Länsstyrelsens beslut om älgjakt samt utfallet av 2010/2011 års anmälningar av jaktresultat.

Kontakt