Övervakning av rikkärr – Västra Götalands län 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2011:04

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Rikkärren i länet hotas av igenväxning, men hävden har trots detta blivit bättre sen 2004. Samtliga lokaler som slås skulle behöva någon form av kompletterande skötselåtgärd som genererar störningar i bottenskiktet.

Kontakt