Övervakning av rikkärr – Västra Götalands län 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:04
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Rikkärren i länet hotas av igenväxning, men hävden har trots detta blivit bättre sen 2004. Samtliga lokaler som slås skulle behöva någon form av kompletterande skötselåtgärd som genererar störningar i bottenskiktet.

Kontakt