Övervakning av ädellövskog 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:62
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

60 ädellövskogar har återinventerats. Cirka 25 procent  av den inventerade ytan har förändrats, två tredjedelar negativa för naturvärdena och en tredjedel är av positiv art. Vanligaste är att graninslaget har ökat.

Kontakt