Marin undersökning av makrofauna och -flora i grundområdena i Idefjordens inre del

Om publikationen

Löpnummer:
2011:44
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Hela det undersökta området präglas av sötvattensutflödet från Enningdalsälven/Berbyälven med typiska brackvattenarter. Flera nya arter för fjorden hittades.

Kontakt