Marin undersökning av makrofauna och -flora i grundområdena i Idefjordens inre del

Om publikationen

Löpnummer: 2011:44

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Hela det undersökta området präglas av sötvattensutflödet från Enningdalsälven/Berbyälven med typiska brackvattenarter. Flera nya arter för fjorden hittades.

Kontakt