Kustbebyggelseprojektet

Om publikationen

Löpnummer:
2011:29
Diarienummer:
436-5466-2010
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
124
Publikationstyp:
Rapport

Uppföljning och analys av bebyggelseutvecklingen i 11 kustorter i Norra Bohuslän under perioden 1860-2010. Hur har karaktärsdragen förändrats, vad är viktigt inför framtiden?

Huvudrapport med 12 separata ortsbilagor inklusive sammanfattning.

Kontakt