Kustbebyggelseprojektet

Om publikationen

Löpnummer: 2011:29

Diarienummer: 436-5466-2010

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 124

Publikationstyp: Rapport

Uppföljning och analys av bebyggelseutvecklingen i 11 kustorter i Norra Bohuslän under perioden 1860-2010. Hur har karaktärsdragen förändrats, vad är viktigt inför framtiden?

Huvudrapport med 12 separata ortsbilagor inklusive sammanfattning.

Kontakt