Kretsloppsanpassning av små avlopp

Om publikationen

Löpnummer:
2011:33
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Denna rapport är en kunskapssammanställning och en förstudie för kretsloppsanpassade små avlopp i kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund och Kungälv.

Projektet har delfinansierats med LOVA-medel som har beviljats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län under 2009 och 2010.

Kontakt