Kretsloppsanpassning av små avlopp

Om publikationen

Löpnummer: 2011:33

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 56

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Denna rapport är en kunskapssammanställning och en förstudie för kretsloppsanpassade små avlopp i kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund och Kungälv.

Projektet har delfinansierats med LOVA-medel som har beviljats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län under 2009 och 2010.

Kontakt