Inventering med ROV av epibottenfauna

Om publikationen

Löpnummer: 2011:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Uppföljning av effekterna av räktrålfisket på epibentisk fauna i Gullmarsfjorden.

Kontakt