Inventering med ROV av epibottenfauna

Om publikationen

Löpnummer:
2011:02
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Uppföljning av effekterna av räktrålfisket på epibentisk fauna i Gullmarsfjorden.

Kontakt