Inventering av sällsynta grynsnäckor

Om publikationen

Löpnummer: 2011:61

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 198

Publikationstyp: Rapport

Inventering av sällsynta grynsnäckor i Västra Götalands län 2007-2009.

Redogör för inventering av grynsnäckor och andra mollusker 2007-2009 i 67 rikkärr samt på 27 utvalda lokaler med rikare skogsbiotoper i länet.

Kontakt