Inventering av sällsynta grynsnäckor

Om publikationen

Löpnummer:
2011:61
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
198
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av sällsynta grynsnäckor i Västra Götalands län 2007-2009.

Redogör för inventering av grynsnäckor och andra mollusker 2007-2009 i 67 rikkärr samt på 27 utvalda lokaler med rikare skogsbiotoper i länet.

Kontakt