Inventering av fjälltaggsvampar och violgubbe 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2011:47

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 63

Publikationstyp: Rapport

Rödlistade fjälltaggsvampar och violgubbe har inventerats i 39 lokaler i östra delen av Västra Götalands län. Violgubbe har hittats på 18 lokaler. Åtta olika rödlistade arter av fjälltaggsvampar har hittats eller bedöms finnas kvar.

Kontakt