Inventering av fjälltaggsvampar och violgubbe 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:47
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
63
Publikationstyp:
Rapport

Rödlistade fjälltaggsvampar och violgubbe har inventerats i 39 lokaler i östra delen av Västra Götalands län. Violgubbe har hittats på 18 lokaler. Åtta olika rödlistade arter av fjälltaggsvampar har hittats eller bedöms finnas kvar.

Kontakt