Hävd i slåtterängar

Om publikationen

Löpnummer: 2011:46

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Miljöövervakning i Västra Götalands län 2008-2010.
Hävden av de slåtterängar som sköts har inte blivit sämre de senaste tre åren. Däremot minskar ytan av slåtterängar som sköts och elva procent av de registrerade slåtterängarna är idag ohävdade.

Kontakt