Gränsöverskridande avfallstransporter – Förslag till koncentration av länsstyrelsernas tillsynsansvar

Om publikationen

Löpnummer: 2011:64

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Redovisning av regeringsuppdrag med förslag till koncentration av länsstyrelsernas tillsynsansvar över gränsöverskridande avfallstransporter.

Kontakt