Gränsöverskridande avfallstransporter – Förslag till koncentration av länsstyrelsernas tillsynsansvar

Om publikationen

Löpnummer:
2011:64
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Redovisning av regeringsuppdrag med förslag till koncentration av länsstyrelsernas tillsynsansvar över gränsöverskridande avfallstransporter.

Kontakt