Genetisk kartläggning av lax i Göta älv med biflöden

Om publikationen

Löpnummer: 2011:50

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Den genetiska undersökningen visar bland annat att laxstammen i Säveån är opåverkad av utsättningar. Studien belyser också problematiken av felvandrande laxar i Göta älv och ger råd om hur odlingsverksamheten för utsättning av lax i Göta Älv kan förändras. Det är den första studie av det här slaget där äldre fjällprover från fisk kunnat utnyttjas för genetisk analys.

Kontakt