Genetisk kartläggning av lax i Göta älv med biflöden

Om publikationen

Löpnummer:
2011:50
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Den genetiska undersökningen visar bland annat att laxstammen i Säveån är opåverkad av utsättningar. Studien belyser också problematiken av felvandrande laxar i Göta älv och ger råd om hur odlingsverksamheten för utsättning av lax i Göta Älv kan förändras. Det är den första studie av det här slaget där äldre fjällprover från fisk kunnat utnyttjas för genetisk analys.

Kontakt