Från sågverk till bakverk

Om publikationen

Löpnummer:
2011:60
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

Regeringen har gett Länsstyrelsen uppdraget att kartlägga hinder och möjligheter för landsbygdsföretagare med kombinationsverksamhet.

Kontakt