Från sågverk till bakverk

Om publikationen

Löpnummer: 2011:60

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Regeringen har gett Länsstyrelsen uppdraget att kartlägga hinder och möjligheter för landsbygdsföretagare med kombinationsverksamhet.

Kontakt