Flodpärlmusslans status i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2011:12
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

En inventering av fyra av länets mussellokaler 2010.

Inventeringarna utfördes sommaren 2010 av konsultföretaget Melica. Inventeringarna är en del av länets regionala övervakningsprogram för flodpärlmussla.

Kontakt