Flodpärlmusslans status i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2011:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

En inventering av fyra av länets mussellokaler 2010.

Inventeringarna utfördes sommaren 2010 av konsultföretaget Melica. Inventeringarna är en del av länets regionala övervakningsprogram för flodpärlmussla.

Kontakt