Bostadsmarknadsenkät – Västra Götalands län 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2011:43

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Sammanställning av årets bostadsmarknadsenkät. Syftet är att ge en samlad bild över kommunernas bedömning över det aktuella läget på bostadsmarknaden.

Kontakt