Bostadsmarknadsenkät – Västra Götalands län 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2011:43
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Sammanställning av årets bostadsmarknadsenkät. Syftet är att ge en samlad bild över kommunernas bedömning över det aktuella läget på bostadsmarknaden.

Kontakt