Bostadsmarknadsanalys 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2011:53
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Regeringen har uppdragit åt länsstyrelsen att årligen göra en bostadsmarknadsanalys (BMA) över valda perspektiv som även kan utgöra underlag för kommunernas boendeplanering.

Denna rapport redovisar lägesbilden för bostadsmarknaden med bostadsbyggande och boendeplanering i Västra Götalands län.

Kontakt