Bohuskustens häckfågelfauna 2001 - 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2011:70
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
98
Publikationstyp:
Rapport

Under nio år 2001 – 2009 har länsstyrelsen övervakat trender  och utbredningsmönster för häckande fåglar i länets marina skärgård som underlag för olika förvaltningsåtgärder.

Kontakt