Bohuskustens häckfågelfauna 2001 - 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2011:70

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 98

Publikationstyp: Rapport

Under nio år 2001 – 2009 har länsstyrelsen övervakat trender  och utbredningsmönster för häckande fåglar i länets marina skärgård som underlag för olika förvaltningsåtgärder.

Kontakt