Biotopkartering av vattendrag i Slottsåns avrinningsområde 2003

Om publikationen

Löpnummer: 2011:26

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 134

Publikationstyp: Rapport

Biologisk återställning i kalkade vatten. En beskrivning av åtta vattendrag inom Slottsåns avrinningsområde 2003. Vattenbiotoperna, vandringshinder och närmiljöerna.

Kontakt