Biotopkartering av vattendrag i Slottsåns avrinningsområde 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2011:26
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
134
Publikationstyp:
Rapport

Biologisk återställning i kalkade vatten. En beskrivning av åtta vattendrag inom Slottsåns avrinningsområde 2003. Vattenbiotoperna, vandringshinder och närmiljöerna.

Kontakt