Vedlevande skalbaggar på äldre tallved i Tresticklans nationalpark

Om publikationen

Löpnummer:
2010:06
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av vedskalbaggar på äldre tallved i Tresticklans nationalpark. Fynd gjordes av hårig blombock och skrovlig flatbagge samt ytterligare sex rödlistade arter av vedskalbaggar.

Kontakt