Vedlevande skalbaggar på äldre tallved i Tresticklans nationalpark

Om publikationen

Löpnummer: 2010:06

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Inventering av vedskalbaggar på äldre tallved i Tresticklans nationalpark. Fynd gjordes av hårig blombock och skrovlig flatbagge samt ytterligare sex rödlistade arter av vedskalbaggar.

Kontakt