Tre insektsinventeringar i stäppartade torrängar 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:08

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 110

Publikationstyp: Rapport

Skalbaggar, gaddsteklar och nattfjärilar. Inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter.

Kontakt