Tre insektsinventeringar i stäppartade torrängar 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:08
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
110
Publikationstyp:
Rapport

Skalbaggar, gaddsteklar och nattfjärilar. Inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter.

Kontakt