Sydsvenska vityxnelokaler

Om publikationen

Löpnummer: 2010:07

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Markanvändningshistorik för sydsvenska vityxnelokaler
Markanvändning och vegetation i äldre tid.

Kontakt