Sydsvenska vityxnelokaler

Om publikationen

Löpnummer:
2010:07
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

Markanvändningshistorik för sydsvenska vityxnelokaler
Markanvändning och vegetation i äldre tid.

Kontakt