Svartpälsbi Anthophora retusa i Västra Götalands län 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:33

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Redogör för inventering av svartpälsbi i länet 2009. En ny lokal hittades i Karlsborgs kommun. På övriga fyra historiskt kända lokaler i länet konstaterades arten sannolikt ha dött ut.

Kontakt