Stäppartade torrängar på Falbygden och i Ätradalen

Om publikationen

Löpnummer: 2010:37

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 278

Publikationstyp: Rapport

Återinventering 2007.
Inom åtgärdsprogrammet för stäppartade torrängar återbesöktes kända lokaler samt eftersök av nya under 2007.

Kontakt