Stäppartade torrängar på Falbygden och i Ätradalen

Om publikationen

Löpnummer:
2010:37
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
278
Publikationstyp:
Rapport

Återinventering 2007.
Inom åtgärdsprogrammet för stäppartade torrängar återbesöktes kända lokaler samt eftersök av nya under 2007.

Kontakt