Skydd av vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter

Om publikationen

Löpnummer:
2010:61
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Vägledningen beskriver möjligheter och begränsningar med att använda lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda vattentäkter.

Kontakt