Skydd av vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter

Om publikationen

Löpnummer: 2010:61

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Vägledningen beskriver möjligheter och begränsningar med att använda lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda vattentäkter.

Kontakt