Skalbaggar på brandfältet vid Alefjäll 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Inventeringsrapport. Efter en skogsbrand inventerade Länsstyrelsen skalbaggsfauna knuten till bränd ved. Tre rödlistade och tjugo brandgynnade skalbaggsarter hittades.

Kontakt