Skalbaggar på brandfältet vid Alefjäll 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:14
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringsrapport. Efter en skogsbrand inventerade Länsstyrelsen skalbaggsfauna knuten till bränd ved. Tre rödlistade och tjugo brandgynnade skalbaggsarter hittades.

Kontakt