Rumslig fördelning av juvenila och adulta stormusslor

Om publikationen

Löpnummer:
2010:26
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Metodstudie i sjöar och vattendrag med god eller dålig föryngring.

Metodtestet visar att både unga och vuxna musslor kan förekomma aggregerade. Stora provmängder behövs för att säkert visa hur bra föryngringen fungerar.

Kontakt