Översvämnings- och riskkartering enligt översvämningsdirektivet

Om publikationen

Löpnummer:
2010:69
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

SAWA – Strategic alliance for integrated water management actions – är ett EU-finansierat projekt som handlar om att minska riskerna för översvämningar i utsatta områden med särskilt fokus på hur man ska väga in ett framtida förändrat klimat.

Arbetet ska testa hur man kan arbeta med delar av översvämningsdirektivet i Sverige med de givna förutsättningar och verktyg som vi har tillgång till idag på Länsstyrelsen och kommunerna.
Rapporten finns även på engelska.

Kontakt