Översvämnings- och riskkartering enligt översvämningsdirektivet

Om publikationen

Löpnummer: 2010:69

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

SAWA – Strategic alliance for integrated water management actions – är ett EU-finansierat projekt som handlar om att minska riskerna för översvämningar i utsatta områden med särskilt fokus på hur man ska väga in ett framtida förändrat klimat.

Arbetet ska testa hur man kan arbeta med delar av översvämningsdirektivet i Sverige med de givna förutsättningar och verktyg som vi har tillgång till idag på Länsstyrelsen och kommunerna.
Rapporten finns även på engelska.

Kontakt