Miljöövervakning av dyngbaggar i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2010:63

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Västra Götalands län har en rik dyngbaggefauna. Betesmarker i den östra delen av länet är både mer art- och individrik än betesmarker i väster. Antalet arter och individer varierar mycket lite mellan åren för en lokal, utan varierar istället stort mellan lokaler.

Kontakt