Miljöövervakning av dyngbaggar i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2010:63
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

Västra Götalands län har en rik dyngbaggefauna. Betesmarker i den östra delen av länet är både mer art- och individrik än betesmarker i väster. Antalet arter och individer varierar mycket lite mellan åren för en lokal, utan varierar istället stort mellan lokaler.

Kontakt