Marinbiologisk undersökning i de inre delarna av Idefjorden

Om publikationen

Löpnummer:
2010:65
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

Undersökningar av bottenfaunan i de inre delarna av Idefjorden 2010, med bottenhuggare och SPI-kamera. Samtidigt gjordes djuptransekter för att mäta temperatur, salthalt och syre.

Kontakt