Marinbiologisk undersökning i de inre delarna av Idefjorden

Om publikationen

Löpnummer: 2010:65

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Undersökningar av bottenfaunan i de inre delarna av Idefjorden 2010, med bottenhuggare och SPI-kamera. Samtidigt gjordes djuptransekter för att mäta temperatur, salthalt och syre.

Kontakt