Länsstyrelsens arbete med mänskliga rättigheter

Om publikationen

Löpnummer: 2010:48

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

En utvärdering av arbetet med att integrera ett rättighetsperspektiv i vårt arbete med mänskliga rättigheter.

Kontakt