Kommunala strandskyddsdispenser i Västra Götalands län 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:53

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

2009 övertog kommunerna uppgiften att pröva dispenser från strandskyddet. I rapporten utvärderas kommunernas beslut och förekommande brister analyseras.

Kontakt