Inventering av signalkräfta i Vänern 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:31

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Under 2009 påbörjades ett provfiske efter signalkräftor i Vänern vilket planeras pågå till 2010 års slut. Syftet med provfisket är att kartlägga signalkräftans utbredning i Vänern. Denna rapport redovisar fångsterna från 2009 års fiske.

Kontakt