Inventering av signalkräfta i Vänern 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:31
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Under 2009 påbörjades ett provfiske efter signalkräftor i Vänern vilket planeras pågå till 2010 års slut. Syftet med provfisket är att kartlägga signalkräftans utbredning i Vänern. Denna rapport redovisar fångsterna från 2009 års fiske.

Kontakt