Hur planerar kommunerna i Västra Götalands län för cykel?

Om publikationen

Löpnummer: 2010:51

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 71

Publikationstyp: Rapport

Rapporten visar resultaten från en kartläggning över hur kommunerna i länet planerar för cykel. Kartläggningen omfattar också bland annat infrastruktur- och påverkansinsatser.

Kontakt