Halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2010:39
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har IVL Svenska Miljöinstitutet utfört analyser av halter i luft med avseende på polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i fyra kommuner i länet. Analyserna utfördes på PM10 – filter från Mariestad, Trollhättan, Borås och Färgelanda.

Kontakt