Halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2010:39

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har IVL Svenska Miljöinstitutet utfört analyser av halter i luft med avseende på polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i fyra kommuner i länet. Analyserna utfördes på PM10 – filter från Mariestad, Trollhättan, Borås och Färgelanda.

Kontakt