Gaddsteklar och blomflugor

Om publikationen

Löpnummer:
2010:60
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Gaddsteklar och blomflugor som infångades under en skalbaggsinventering i tio ädellövskogar 2008 har artbestämts och fynden diskuteras.

Kontakt