Gaddsteklar och blomflugor

Om publikationen

Löpnummer: 2010:60

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Gaddsteklar och blomflugor som infångades under en skalbaggsinventering i tio ädellövskogar 2008 har artbestämts och fynden diskuteras.

Kontakt