Fladdermöss

Om publikationen

Löpnummer: 2010:30

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

År 2009 inventerades fladdermöss i kommunerna Götene och Skara. I Skövde kommun avslutades en inventering som påbörjades 2008. I kommunerna Mark, Falköping och Skövde återinventerades en del lokaler från år 2008. I Ulricehamns kommun påbörjades en inventering.

Det har inte hittats några nya fladdermusarter för länet. Men anmärkningsvärt är det stora antalet fynd av sydfladdermus i kommunerna Götene, Skara och Skövde, en art som tidigare bara visat upp enstaka fynd i sydligaste Sverige. Dvärgfladdermus och stor fladdermus har högre träffprocent än vid tidigare års inventeringar. Glädjande gjordes en observation av en jagande barbastell. Totalt hittades tretton fladdermusarter.

Kontakt