Bygger vi bra med hänsyn till buller?

Om publikationen

Löpnummer: 2010:47

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Studien syftar till att följa upp om vi bygger bra med hänsyn till buller och studera hur den färdiga bebyggelsen följer detaljplanens bestämmelser om störningsskydd i bullriga lägen.

Kontakt