Bygger vi bra med hänsyn till buller?

Om publikationen

Löpnummer:
2010:47
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Studien syftar till att följa upp om vi bygger bra med hänsyn till buller och studera hur den färdiga bebyggelsen följer detaljplanens bestämmelser om störningsskydd i bullriga lägen.

Kontakt