Bostadsmarknadsenkät 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2010:34
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Bostadsmarknadsenkäten är en årlig undersökning av situationen i alla kommuner i Västra Götalands län och syftar till att ge en bild över deras egen bedömning över ett urval frågor inom boendet.

Kontakt