Bostadsmarknadsenkät 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2010:34

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Bostadsmarknadsenkäten är en årlig undersökning av situationen i alla kommuner i Västra Götalands län och syftar till att ge en bild över deras egen bedömning över ett urval frågor inom boendet.

Kontakt