Bostadsmarknaden i Västra Götalands län – Bostadsbyggande och boendeplanering

Om publikationen

Löpnummer:
2010:43
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Regeringen har uppdragit åt länsstyrelsen att årligen göra en bostadsmarknadsanalys (BMA) över valda perspektiv som även kan utgöra underlag för kommunernas boendeplanering.

Kontakt