Bostadsmarknaden i Västra Götalands län – Bostadsbyggande och boendeplanering

Om publikationen

Löpnummer: 2010:43

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Regeringen har uppdragit åt länsstyrelsen att årligen göra en bostadsmarknadsanalys (BMA) över valda perspektiv som även kan utgöra underlag för kommunernas boendeplanering.

Kontakt